logo
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
 
10% 535 EUR
90% 1,175 EUR
Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva.

Izvēlieties amatu, kurā strādājat, un salīdziniet savu algu arī aptaujā.

Tehnologs

640 - 1 316 EUR

Ķīmijas inženieris

589 - 1 285 EUR

Ķīmijas laboratorijas tehniķis

543 - 1 071 EUR

Ķīmiķis

478 - 1 115 EUR