logo

Esiet pārliecināti un pieņemiet argumentētus lēmumus par algām

Algas.lv pakalpojumi darba devējiem palīdzēs Jums sabalansēt kandidātu un darbinieku vēlmes pēc atalgojuma ar Jūsu iespējām.
Algu pārskats ir piemērots vienreizējai algu līmeņa noteikšanai izvēlētajā amatu pozīcijā, savukārt Algu rīks ir piemērots situācijās, kad nepieciešami algu dati vairākām amatu pozīcijām.

Vairāk informācijas

Kāpēc uzticēties algu datubāzei Algas.lv?

Dalībnieku skaits algu aptaujā

Biznesa klientu skaits

Amata pozīciju skaits

Pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz atbilstošiem datiem

Kāda ir datu iegūšanas metodoloģija Algas.lv?

Kopš 2007.gada, kad Slovākijā uzsākām algu aptauju nodrošināšanu internetā, mēs esam pastāvīgi uzlabojuši datu vākšanas metodoloģiju. Lai novērstu nekorektas galējības respondentu iesniegtajos datos, 70% no respondentu anketām nokļūst filtrēšanas datubāzē.

Kopš 2018. gada mēs aprēķinām algas apmēru, izmantojot kvantilu regresiju, kurā ir ņemti vērā amati, reģioni, uzņēmumu lielumi, izglītība, darba pieredze un vecums. Regresīvais statistikas modelis ļauj novērtēt algas apmēru arī ar nelielu respondentu skaitu vēlamajā atlasē, ja ir vismaz 20 derīgas aizpildītas apjaujas.

Vairāk par datu ieguves metodoloģiju

Algu rīks atalgojuma sistēmas veidošanai

Algu rīks ir piemērots darba devējiem, kuriem nepieciešams apzināt un noteikt atalgojumu vairākām amata pozīcijām. Tas ietaupa Jūsu laiku un sniedz argumentus, pieņemot statēģiskus lēmumus par savu darbinieku atalgojumu un atalgojuma sistēmu.

Izmēģinājuma versija Vairāk informācijas

Pārskati par algām vairākās valstīs

Uzziniet, kādas ir algas citās valstīs

Algu rīks ļauj piekļūt maksas datiem par visām iesaistītajām pozīcijām. Tas ir īpašs ar to, ka ir iespējams pasūtīt piekļuvi vairākām valstīm.

Izmēģinājuma versija

Algu rīka funkcijas

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodoloģija

Mēs apkopojam algu datus kopš 2007. gada un turpinām uzlabot to apstrādes metodoloģiju

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Darba ņēmēju dati

Aizpildītajās anketās tiek veikta rūpīga datu pārbaude un attīrīšana.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Labumu pārskats

Šis rīks ietver arī pārskatu par darbinieku finansiālajiem un nefinansiālajiem ieguvumiem

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Lietotājam draudzīgs interfeiss

Atalgojuma sistēmas veidošanu varēsiet paveikt vienkāršā un ērtā veidā

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Skaidrs datu sakārtojums

Mūsu klienti atzīst, ka iegūtie dati no Algu rīka ir skaidri un viegli saprotami

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Datu pieejamība

Pateicoties tiešaistes risinājumam, Jūsu kolēģiem ir neierobežota piekļuve datiem

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Regulārs salīdzinājums

Automātiska darbinieku atalgojuma salīdzināšana ar algām darba tirgū reizi ceturksnī

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Saglabāt iestatījumus

Iespēja saglabāt izvēlētās amatu pozīcijas un atgriezties pie tām jebkurā laikā

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Pārskatu eksportēšana

Ja nepieciešams, pārskats var tikt izveidots vai izdrukāts PDF formātā

Algu pārskats amata pozīcijai

Algu pārskats sniedz vērtīgu informāciju vadītājiem un personālvadības speciālistiem, lai iegūtu datus konkurētspējīga atalgojuma noteikšanai gan potenciālajiem, gan esošajiem darbiniekiem.
Algu pārskats ietver datus par neto darba samaksu konkrētai amata pozīcijai, ņemot vērā tādus kritērijus kā reģions, izglītības līmenis, darba pieredze un vecuma grupa, kā arī izdalot citus finansiālos un nefinansiālos labumus.

Cena:

69 EUR*

Veikt pasūtījumu Atskaites paraugs

*Augstākminētā cena norādīta bez PVN 21%.

Algas.lv pakalpojumu cenu lapa | UZŅĒMUMIEM

Algu rīks

Darbinieku algas un atalgojuma sistēmas noteikšanai vairākiem amatiem

Neierobežots amata pozīciju skaits 12 mēnešu laikā

 • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
 • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
 • Respondentu sadalījums algu diapazonos
 • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
 • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
 • Finanšu labumu analīze


 • Pārskata eksportēšana PDF formātā
 • Pārskata saglabāšana profilā vēlākai izmantošanai
 • Regulāra darbinieku algas salīdzināšana ar aktuālajām algām darba tirgū
 • Profesionāls klientu atbalsts un konsultācijas

990 EUR*

Izmēģinājuma versija
Algu pārskats

Potenciālā vai esošā darbinieka algas noteikšanai vienam amatam

Viena amata pozīcija

 • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
 • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
 • Respondentu sadalījums algu diapazonos
 • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
 • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
 • Finanšu labumu analīze


 • Vienreizējs algu pārskats vienai amata pozīcijai
 • Pārskata nosūtīšana uz e-pastu (saite uz PDF dokumentu)

69 EUR*

Veikt pasūtījumu

Atskaites paraugs

* Cenas norādītas bez PVN 21%.
Ja Jums nepieciešams pielāgots algu pārskats vai cits individuāls risinājums, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvaniet (+371) 67356110.