logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 50% darbinieku nopelna mazāk par 962,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 057
IT direktors - Augstākā vadība 2 414
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 323
DevOps inženieris - Informācijas tehnoloģijas 1 983
Līzinga direktors - Līzings 1 941
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 1 938
IT vadītājs - Vadība 1 928
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 910
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 877
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 848
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 383
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 386
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 394
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 400
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 404
Recepcijas administrators - Administrācija 407
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 413
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 416
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 416
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 417
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā