logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 45% darbinieku nopelna mazāk par 769,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 477
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 372
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 219
Finanšu vadītājs - Vadība 1 974
IT vadītājs - Vadība 1 778
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 1 742
Līzinga direktors - Līzings 1 714
IT direktors - Augstākā vadība 1 677
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 629
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 618
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 298
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 321
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 325
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 338
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 342
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 352
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 355
Kasieris - Tirdzniecība 359
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 366
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 368
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā