logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 46% darbinieku nopelna mazāk par 799,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 578
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 899
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 823
IT direktors - Augstākā vadība 1 731
Līzinga direktors - Līzings 1 730
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 718
IT vadītājs - Vadība 1 708
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 667
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 609
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 602
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 325
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 334
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 338
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 341
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 341
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 350
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 359
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 364
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 368
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 369
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā