logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 46% darbinieku nopelna mazāk par 799,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 578
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 981
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 841
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 733
IT direktors - Augstākā vadība 1 731
Līzinga direktors - Līzings 1 722
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 718
IT vadītājs - Vadība 1 699
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 657
Zobārsts - Medicīna, Sociālā aprūpe 1 599
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 331
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 334
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 334
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 340
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 344
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 359
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 359
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 365
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 366
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 369
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā