logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 46% darbinieku nopelna mazāk par 801,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 766
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 306
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 957
IT direktors - Augstākā vadība 1 896
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 742
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 727
Līzinga direktors - Līzings 1 722
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 690
IT vadītājs - Vadība 1 634
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 1 618
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 335
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 340
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 348
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 349
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 354
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 357
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 367
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 369
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 371
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 372
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā