logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 47% darbinieku nopelna mazāk par 867,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 222
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 1 927
Finanšu vadītājs - Vadība 1 783
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 741
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 730
Līzinga direktors - Līzings 1 722
IT direktors - Augstākā vadība 1 707
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 680
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 671
Programmatūras inženieris - Informācijas tehnoloģijas 1 655
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 336
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 340
Laboratorijas vadītājs - Augstākā vadība 350
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 362
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 363
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 366
Kasieris - Tirdzniecība 367
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 368
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 369
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 371
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā