logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 45% darbinieku nopelna mazāk par 780,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 710
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 899
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 1 854
IT direktors - Augstākā vadība 1 824
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 823
Līzinga direktors - Līzings 1 730
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 705
Finanšu vadītājs - Vadība 1 698
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 667
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 609
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 324
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 325
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 338
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 341
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 350
Kasieris - Tirdzniecība 354
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 359
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 364
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 368
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 369
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā