logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 48% darbinieku nopelna mazāk par 1 139,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

DaugavpilsDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 4 194
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 427
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 3 360
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 897
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 751
IT vadītājs - Vadība 2 666
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 527
Finanšu vadītājs - Vadība 2 508
Zobārsts - Medicīna, Sociālā aprūpe 2 473
IT direktors - Augstākā vadība 2 424
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Recepcijas administrators - Administrācija 551
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 558
Jaunākais recepcijas administrators - Administrācija 567
Uzskaitvedis - Ekonomika, Finanses, Grāmatvedība 611
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 621
Laboratorijas vadītājs - Augstākā vadība 629
Kasieris - Tirdzniecība 638
Tiesneša palīgs - Jurisprudence, Tieslietas 644
Mērnieks - Būvniecība, Nekustamais īpašums 652
Interjera dizaineris - Būvniecība, Nekustamais īpašums 660
Iegult lapā

Iegult lapā

x

DaugavpilsVisizplatītākie labumi

Iegult lapā