logo
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 771 EUR
90% 1,527 EUR
Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva.

Izvēlieties amatu, kurā strādājat, un salīdziniet savu algu arī aptaujā.

Procesu inženieris

783 - 1 481 EUR

Tehniskais darbinieks

596 - 1 086 EUR

Tehniskās nodaļas vadītājs

872 - 1 817 EUR