logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 55% darbinieku nopelna mazāk par 1 157,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 575
IT direktors - Augstākā vadība 2 596
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 538
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 509
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 441
IT vadītājs - Vadība 2 385
Līzinga direktors - Līzings 2 301
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 263
Finanšu vadītājs - Vadība 2 230
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 155
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 455
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 456
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 473
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 474
Kasieris - Tirdzniecība 488
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 489
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 490
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 492
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 494
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 496
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā