logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1 030,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 309
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 450
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 312
IT direktors - Augstākā vadība 2 310
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 112
IT vadītājs - Vadība 2 105
Līzinga direktors - Līzings 2 050
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 029
Pārdošanas direktors - Augstākā vadība 2 025
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 001
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 380
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 386
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 395
Ätrās ēdināšanas strādnieks - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 401
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 401
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 405
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 415
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 432
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 436
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 437
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā