logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 377,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 4 240
IT direktors - Augstākā vadība 3 516
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 3 176
Izpilddirektors - Augstākā vadība 3 044
Finanšu vadītājs - Vadība 2 959
IT vadītājs - Vadība 2 852
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 783
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 669
Mārketinga direktors - Augstākā vadība 2 554
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 519
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 440
Senioru aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 477
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 480
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 485
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 487
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 488
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 493
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 493
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 501
Oficiants - numuru apakalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 505
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā