logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 57% darbinieku nopelna mazāk par 950 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 076
Jūrnieks 2 510
Pilots 2 413
IT arhitekts 2 293
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 145
IT direktors 2 040
Finanšu vadītājs 2 038
Izpilddirektors 2 034
Biznesa grupas vadītājs 1 908
Business Development Manager 1 882
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Istabene 343
Pasta piegādes darbinieks 352
Skolas dežurants 364
Viesnīcas apkalpotājs 367
Oficiants 371
Pavāra palīgs 396
Recepcijas administrators 419
Aprūpētājs 426
Skolotāja palīgs 433
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 438
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā