logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 57% darbinieku nopelna mazāk par 950 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Līzinga direktors 3 380
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 076
Jūrnieks 2 510
Pilots 2 413
Jūrnieks 2 232
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 145
IT direktors 2 040
Finanšu vadītājs 2 038
Izpilddirektors 2 034
Lauksaimniecības tehnologs 1 963
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Viesnīcas šveicars 250
Skolas dežurants 364
Oficiants 371
Apkopējs 378
Pavāra palīgs 396
Meteorologs 405
Aprūpētājs 426
Skolotāja palīgs 433
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 438
Bārmenis 447
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā