logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1 030,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 309
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 450
IT direktors - Augstākā vadība 2 393
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 295
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 241
IT vadītājs - Vadība 2 095
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 068
Līzinga direktors - Līzings 2 041
Pārdošanas direktors - Augstākā vadība 2 025
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 016
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 380
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 384
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 396
Ätrās ēdināšanas strādnieks - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 401
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 404
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 408
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 425
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 425
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 433
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 438
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā