logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 60% darbinieku nopelna mazāk par 1 204,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

JelgavaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 687
IT direktors - Augstākā vadība 3 057
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 568
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 540
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 456
IT vadītājs - Vadība 2 378
Līzinga direktors - Līzings 2 301
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 285
Finanšu vadītājs - Vadība 2 250
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 141
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 455
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 457
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 467
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 468
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 475
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 490
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 493
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 494
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 501
Oficiants - numuru apakalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 505
Iegult lapā

Iegult lapā

x

JelgavaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā