logo
700
800
900
1,000
1,100
 
10% 594 EUR
90% 1,114 EUR
Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva.

Izvēlieties amatu, kurā strādājat, un salīdziniet savu algu arī aptaujā.

ISO speciālists

587 - 1 269 EUR

Kvalitātes inspektors

601 - 976 EUR

Kvalitātes inženieris

598 - 1 128 EUR

Kvalitātes plānotājs

654 - 1 530 EUR