logo
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
 
10% 663 EUR
90% 1,418 EUR
Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva.

Izvēlieties amatu, kurā strādājat, un salīdziniet savu algu arī aptaujā.

Advokāts

783 - 2 608 EUR

Jurista palīgs

555 - 1 015 EUR

Jurists

687 - 1 427 EUR

Jurists-māceklis

485 - 1 014 EUR

Notāra palīgs

413 - 1 115 EUR

Tiesnesis

1 250 - 3 230 EUR

Tiesneša palīgs

563 - 917 EUR

Tiesu izpildītājs

626 - 1 868 EUR