logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 55% darbinieku nopelna mazāk par 907 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 058
Jūrnieks 2 595
Pilots 2 498
IT arhitekts 2 330
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 127
IT direktors 2 022
Izpilddirektors 2 017
Finanšu vadītājs 1 949
Biznesa grupas vadītājs 1 818
Business Development Manager 1 793
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Skolas dežurants 359
Apkopējs 365
Istabene 396
Aprūpētājs 407
Viesnīcas apkalpotājs 420
Oficiants 424
Skolotāja palīgs 428
Kasieris 435
Pasta piegādes darbinieks 437
Jaunākais recepcijas administrators 437
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā