logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 55% darbinieku nopelna mazāk par 1 186,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 561
IT direktors - Augstākā vadība 3 032
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 442
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 414
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 327
Finanšu vadītājs - Vadība 2 305
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 279
Līzinga direktors - Līzings 2 180
IT vadītājs - Vadība 2 171
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 165
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 431
Kasieris - Tirdzniecība 434
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 442
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 443
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 450
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 464
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 468
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 468
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 468
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 474
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā