logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 974,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 197
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 3 001
IT direktors - Augstākā vadība 2 381
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 174
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 017
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 002
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 950
Līzinga direktors - Līzings 1 934
Finanšu vadītājs - Vadība 1 921
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 1 887
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 377
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 382
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 397
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 399
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 401
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 404
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 412
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 415
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 417
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 418
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā