logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 975,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 998
IT direktors - Augstākā vadība 2 291
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 191
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 139
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 113
Līzinga direktors - Līzings 1 943
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 922
IT vadītājs - Vadība 1 922
Pārdošanas direktors - Augstākā vadība 1 905
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 865
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 365
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 380
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 392
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 393
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 395
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 409
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 414
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 414
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 415
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 417
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā