logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 56% darbinieku nopelna mazāk par 904 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 198
Jūrnieks 2 664
Pilots 2 544
IT arhitekts 2 293
Finanšu vadītājs 2 012
Izpilddirektors 1 983
Gaisa satiksmes kontrolieris 1 973
IT direktors 1 957
Ekonomikas/finanšu vadītājs 1 910
Biznesa grupas vadītājs 1 876
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 285
Apkopējs 319
Skolas dežurants 321
Skolotāja palīgs 346
Picu cepējs 361
Istabene 361
Aprūpētājs 368
Kasieris 375
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks 383
Veselības aprūpes asistents 390
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā