logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 961,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ZemgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 978
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 514
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 354
Finanšu vadītājs - Vadība 2 212
IT direktors - Augstākā vadība 2 178
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 119
IT vadītājs - Vadība 2 001
Līzinga direktors - Līzings 1 925
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 888
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 1 877
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 361
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 365
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 385
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 395
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 397
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 411
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 413
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 414
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 415
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 416
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ZemgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā