logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 1 004,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

VidzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 992
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 517
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 426
IT vadītājs - Vadība 2 376
IT direktors - Augstākā vadība 2 146
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 141
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 133
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 132
Finanšu vadītājs - Vadība 2 131
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 048
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 385
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 414
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 420
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 425
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 429
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 436
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 442
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 444
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 454
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 460
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā