logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 56% darbinieku nopelna mazāk par 929 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

VidzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 2 901
Līzinga direktors 2 837
Jūrnieks 2 633
Pilots 2 535
IT arhitekts 2 437
Jūrnieks 2 288
Finanšu vadītājs 2 041
Gaisa satiksmes kontrolieris 2 001
Ekonomikas/finanšu vadītājs 1 970
Lauksaimniecības tehnologs 1 912
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Viesnīcas šveicars 274
Skolas dežurants 381
Istabene 399
Aprūpētājs 401
Foto redaktors 410
Veselības aprūpes asistents 413
Apkopējs 418
Apsargs 419
Viesnīcas apkalpotājs 423
Oficiants 426
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā