logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 56% darbinieku nopelna mazāk par 982 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

VidzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 142
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 870
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 682
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 580
IT direktors - Augstākā vadība 2 311
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 157
Finanšu vadītājs - Vadība 2 146
Programmatūras inženieris - Informācijas tehnoloģijas 2 115
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 095
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 038
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 399
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 420
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 428
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 428
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 438
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 438
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 450
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 452
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 461
Grāmatsējējs - Žurnālistika, Mediji 471
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā