logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 56% darbinieku nopelna mazāk par 929 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

VidzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 2 901
Jūrnieks 2 633
Pilots 2 535
IT arhitekts 2 437
Finanšu vadītājs 2 041
Ekonomikas/finanšu vadītājs 1 970
Biznesa grupas vadītājs 1 911
Business Development Manager 1 885
Scrum projektu vadītājs 1 876
IT direktors 1 865
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Vides speciālists 347
Skolas dežurants 381
Istabene 399
Aprūpētājs 401
Apkopējs 418
Apsargs 419
Viesnīcas apkalpotājs 423
Oficiants 426
Skolotāja palīgs 450
Masieris 451
Iegult lapā

Iegult lapā

x

VidzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā