logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 958,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 978
Finanšu vadītājs - Vadība 2 381
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 183
IT direktors - Augstākā vadība 2 178
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 120
IT vadītājs - Vadība 2 039
Līzinga direktors - Līzings 1 966
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 923
Business Development Manager - Vadība 1 877
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 869
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 368
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 373
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 393
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 404
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 404
Kasieris - Tirdzniecība 405
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 407
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 420
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 422
Kases darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 422
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā