logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 52% darbinieku nopelna mazāk par 949,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 858
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 237
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 156
IT direktors - Augstākā vadība 2 093
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 091
Līzinga direktors - Līzings 1 984
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 963
IT vadītājs - Vadība 1 959
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 845
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 838
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 373
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 388
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 391
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 392
Kasieris - Tirdzniecība 400
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 401
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 412
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 418
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 422
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 423
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā