logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 1 153,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 402
IT direktors - Augstākā vadība 2 878
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 395
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 321
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 309
Līzinga direktors - Līzings 2 226
IT vadītājs - Vadība 2 215
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 180
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 180
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 072
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 440
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 444
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 455
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 456
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 462
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 477
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 478
Oficiants - numuru apakalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 489
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 490
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 490
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā