logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 1 107,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 434
IT direktors - Augstākā vadība 2 769
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 376
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 334
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 288
Līzinga direktors - Līzings 2 226
IT vadītājs - Vadība 2 212
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 211
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 119
Finanšu vadītājs - Vadība 2 093
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 440
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 443
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 452
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 459
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 463
Kasieris - Tirdzniecība 470
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 474
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 477
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 478
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 478
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā