logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 939 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 052
Finanšu vadītājs - Vadība 2 233
IT direktors - Augstākā vadība 2 221
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 161
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 989
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 947
Līzinga direktors - Līzings 1 911
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 859
Business Development Manager - Vadība 1 811
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 1 800
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 373
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 375
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 389
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 389
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 397
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 398
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 405
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 414
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 415
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 416
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā