logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 52% darbinieku nopelna mazāk par 949,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

ValmieraDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 892
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 272
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 169
IT direktors - Augstākā vadība 2 168
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 987
Līzinga direktors - Līzings 1 975
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 1 951
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 951
IT vadītājs - Vadība 1 949
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 1 874
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 380
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 383
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 391
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 395
Kasieris - Tirdzniecība 397
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 411
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 412
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 419
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 420
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 424
Iegult lapā

Iegult lapā

x

ValmieraVisizplatītākie labumi

Iegult lapā