logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 159,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 379
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 849
Līzinga direktors - Līzings 2 656
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 628
IT direktors - Augstākā vadība 2 579
Finanšu vadītājs - Vadība 2 562
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 520
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 398
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 379
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 372
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 486
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 504
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 507
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 532
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 546
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 560
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 565
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 567
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 570
Sociālais rehabilitētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 572
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā