logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 62% darbinieku nopelna mazāk par 1 185,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 628
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 3 144
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 888
Līzinga direktors - Līzings 2 669
IT direktors - Augstākā vadība 2 643
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 604
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 574
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 542
IT vadītājs - Vadība 2 445
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 365
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 513
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 514
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 517
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 522
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 537
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 552
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 557
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 557
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 560
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 575
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā