Algas - Rīga

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1023 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcijaVidējā neto alga (EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents3410
Jūrnieks2596
Līzinga direktors2568
IT arhitekts2547
Pilots2477
Finanšu vadītājs2200
Izpilddirektors2195
IT direktors2169
Ekonomikas/finanšu vadītājs2122
Scrum projektu vadītājs2087
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcijaVidējā neto alga (EUR)
Pasta piegādes darbinieks352
Apkopējs411
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja419
Aprūpētājs431
Skolas dežurants440
Veselības aprūpes asistents454
Skolotāja palīgs465
Šuvējs478
Kases darbinieks499
Istabene508
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā