logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 163,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 570
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 3 154
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 682
Līzinga direktors - Līzings 2 681
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 565
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 538
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 499
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 368
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 358
Finanšu vadītājs - Vadība 2 308
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 502
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 511
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 529
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 551
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 558
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 560
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 566
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 569
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 572
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 579
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā