logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1 023 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 409
Jūrnieks 2 596
Līzinga direktors 2 568
IT arhitekts 2 547
Pilots 2 476
Finanšu vadītājs 2 200
Izpilddirektors 2 195
IT direktors 2 168
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 122
Scrum projektu vadītājs 2 087
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks 351
Apkopējs 411
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 419
Aprūpētājs 431
Skolas dežurants 440
Veselības aprūpes asistents 453
Skolotāja palīgs 465
Šuvējs 477
Kases darbinieks 499
Istabene 507
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā