logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 177,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 392
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 915
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 887
Līzinga direktors - Līzings 2 669
IT vadītājs - Vadība 2 582
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 550
IT direktors - Augstākā vadība 2 545
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 533
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 523
Finanšu vadītājs - Vadība 2 337
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 487
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 503
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 513
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 521
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 526
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 545
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 554
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 560
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 560
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 573
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā