logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 60% darbinieku nopelna mazāk par 1 388,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 4 126
IT direktors - Augstākā vadība 3 759
Līzinga direktors - Līzings 3 008
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 3 008
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 979
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 933
IT vadītājs - Vadība 2 885
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 858
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 719
Tiesnesis - Jurisprudence, Tieslietas 2 683
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 533
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 559
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 570
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 580
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 582
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 594
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 622
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 631
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 632
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 634
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā