logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 149 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 496
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 921
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 825
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 733
IT direktors - Augstākā vadība 2 666
Līzinga direktors - Līzings 2 582
Finanšu vadītājs - Vadība 2 445
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 392
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 385
Programmatūras inženieris - Informācijas tehnoloģijas 2 360
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 482
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 505
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 513
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 545
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 555
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 556
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 560
Masieris - Medicīna, Sociālā aprūpe 561
Sociālais rehabilitētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 568
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 577
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā