logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 60% darbinieku nopelna mazāk par 1 442,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 4 129
IT direktors - Augstākā vadība 3 742
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 3 273
Izpilddirektors - Augstākā vadība 3 161
Līzinga direktors - Līzings 3 008
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 996
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 993
IT vadītājs - Vadība 2 989
Finanšu vadītājs - Vadība 2 907
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 819
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 543
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 548
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 580
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 582
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 590
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 592
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 611
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 614
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 625
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 631
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā