logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1 029 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 153
IT arhitekts 2 604
Jūrnieks 2 577
Pilots 2 480
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 222
Finanšu vadītājs 2 154
IT direktors 2 116
Izpilddirektors 2 111
Scrum projektu vadītājs 2 043
Biznesa grupas vadītājs 2 023
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs 415
Pasta piegādes darbinieks 419
Skolas dežurants 457
Aprūpētājs 480
Šuvējs 495
Aukle 512
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 513
Vispārējs strādnieks 518
Santehniķis 525
Istabene 525
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā