logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 59% darbinieku nopelna mazāk par 1 029 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 153
IT arhitekts 2 604
Jūrnieks 2 577
Līzinga direktors 2 502
Pilots 2 480
Jūrnieks 2 415
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 222
Finanšu vadītājs 2 154
IT direktors 2 116
Izpilddirektors 2 111
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Viesnīcas šveicars 401
Apkopējs 415
Pasta piegādes darbinieks 419
Skolas dežurants 457
Tehniskās apkopes darbinieks 458
Aprūpētājs 480
Šuvējs 495
Grāmatsējējs 510
Aukle 512
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 513
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā