logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 52% darbinieku nopelna mazāk par 967,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LiepājaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 041
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 381
IT vadītājs - Vadība 2 364
IT direktors - Augstākā vadība 2 195
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 182
Finanšu vadītājs - Vadība 2 119
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 083
Līzinga direktors - Līzings 1 916
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 910
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 834
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 371
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 379
Kasieris - Tirdzniecība 381
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 383
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 392
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 398
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 399
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 399
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 407
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 407
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā