logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 53% darbinieku nopelna mazāk par 1 178,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LiepājaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 396
IT direktors - Augstākā vadība 2 632
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 439
Finanšu vadītājs - Vadība 2 416
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 278
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 249
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 221
IT vadītājs - Vadība 2 161
Līzinga direktors - Līzings 2 160
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 114
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 427
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 429
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 438
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 446
Kasieris - Tirdzniecība 451
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 460
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 463
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 463
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 464
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 470
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā