logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 51% darbinieku nopelna mazāk par 1 060,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LiepājaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 235
IT vadītājs - Vadība 2 327
IT direktors - Augstākā vadība 2 256
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 240
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 235
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 198
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 169
Līzinga direktors - Līzings 2 160
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 150
Finanšu vadītājs - Vadība 2 026
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 427
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 428
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 438
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 445
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 459
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 460
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 460
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 462
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 464
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 465
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā