logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 52% darbinieku nopelna mazāk par 967,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LiepājaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 041
IT vadītājs - Vadība 2 364
IT direktors - Augstākā vadība 2 195
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 191
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 182
Finanšu vadītājs - Vadība 2 119
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 1 971
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 934
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 926
Līzinga direktors - Līzings 1 925
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 362
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 376
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 380
Kasieris - Tirdzniecība 383
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 389
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 392
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 399
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 405
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 410
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 410
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā