logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 50% darbinieku nopelna mazāk par 955,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LiepājaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 866
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 494
Finanšu vadītājs - Vadība 2 355
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 313
IT direktors - Augstākā vadība 2 066
IT vadītājs - Vadība 2 011
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 008
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 958
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 943
Līzinga direktors - Līzings 1 907
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 357
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 362
Kasieris - Tirdzniecība 388
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 392
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 392
Servisa tehniķis - Informācijas tehnoloģijas 393
Skolotāja palīgs - Izglītība, Zinātne, Pētniecība 395
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 408
Degvielas uzpildes stacijas darbinieks - Pakalpojumi 410
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 411
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LiepājaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā