logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 52% darbinieku nopelna mazāk par 1 175,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LatgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 577
IT direktors - Augstākā vadība 2 853
Finanšu vadītājs - Vadība 2 657
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 513
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 381
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 344
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 326
IT vadītājs - Vadība 2 258
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 151
Product owner - Vadība 2 150
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 440
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 440
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 440
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 440
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 440
Oficiants - numuru apakalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 440
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 440
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 440
Intervētājs - Mazkvalificēts darba spēks 440
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 440
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā