logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 825 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LatgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 2 935
Jūrnieks 2 539
Pilots 2 442
Jūrnieks 2 253
IT arhitekts 2 098
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 004
Gaisa satiksmes kontrolieris 1 908
IT direktors 1 899
Izpilddirektors 1 893
Finanšu vadītājs 1 803
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Viesnīcas šveicars 250
Tehniskās apkopes darbinieks 300
Apkopējs 330
Skolas dežurants 336
Istabene 364
Santehniķis 367
Servisa tehniķis 370
Oficiants 392
Šuvējs 392
Žurnālists 404
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā