logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 45% darbinieku nopelna mazāk par 884,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LatgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 2 481
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 305
Finanšu vadītājs - Vadība 2 070
IT direktors - Augstākā vadība 2 048
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 983
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 913
Izpilddirektors - Augstākā vadība 1 870
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 1 779
IT vadītājs - Vadība 1 777
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 1 718
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 333
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 338
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 360
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 363
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 366
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 368
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 372
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 372
Oficiants - numuru apakalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 374
Apbedīšanas dienesta darbinieks - Pakalpojumi 378
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā