logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 825 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LatgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 2 935
Jūrnieks 2 539
Pilots 2 442
IT arhitekts 2 098
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 004
IT direktors 1 899
Izpilddirektors 1 893
Finanšu vadītājs 1 803
Biznesa grupas vadītājs 1 673
Business Development Manager 1 647
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Servisa tehniķis 277
Skolas dežurants 336
Istabene 364
Pasta piegādes darbinieks 381
Servisa inženieris 382
Statistiķis 385
Viesnīcas apkalpotājs 388
Oficiants 392
Slaucējs 398
Maiznieks 402
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā