logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 823 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

LatgaleDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 005
Jūrnieks 2 571
Pilots 2 452
IT arhitekts 2 102
Finanšu vadītājs 1 893
Gaisa satiksmes kontrolieris 1 880
Izpilddirektors 1 791
IT direktors 1 764
Biznesa grupas vadītājs 1 756
Augsta amatpersona 1 736
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 282
Vides speciālists 298
Apkopējs 307
Skolas dežurants 320
Servisa tehniķis 320
Picu cepējs 324
Istabene 324
Pasta piegādes darbinieks 327
Skolotāja palīgs 344
Kasieris 356
Iegult lapā

Iegult lapā

x

LatgaleVisizplatītākie labumi

Iegult lapā