logo
Vidējā neto mēnešalga Latvijā ir
2 000
3 000
4 000
 
10% 1 550 USD
90% 4 173 USD
Salīdziniet savu algu ar citiem
Parādītā vērtība parāda kopējo neto algu visā Latvijā. Algas lielumu ietekmē bonusi, atrašanās vieta un daudzi citi faktori.

Amats: Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika

Amata pozīcija ir
algu klasifikatora saraksta

Sieviešu īpatsvars amatā

Respondenta vidējais vecums amatā

615. vieta

Apkopējs

Mazkvalificēts darba spēks

Salary group 1

357 - 743 USD

10. vieta

Pilots

Transports, Pārvadājumi, Loģistika

Salary group 2

1 093 - 4 808 USD

9. vieta

Gaisa satiksmes kontrolieris

Transports, Pārvadājumi, Loģistika

Salary group 2

1 550 - 4 173 USD

8. vieta

Izpilddirektors

Augstākā vadība

Salary group 2

1 267 - 4 252 USD

1. vieta

Ģenerāldirektors, Prezidents

Augstākā vadība

Salary group 3

1 226 - 7 133 USD

Vai šis atalgojuma diapazons ir pārāk milzīgs?

Uzziniet vidējo algu jūsu reģionā, aizpildot īsu anketu

Salīdziniet savu algu ar citiem

Iegūstiet detalizētu informāciju par algām Jūsu valstī

Atalgojuma noteikšana darbiniekiem
professional report icon

Pro

Algas pārskats par uzņēmumu

118,80 EUR*

* iesk. PVN / 99,00 EUR bez PVN

Pasūtīt

Atskaites paraugs →

  • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
  • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
  • Respondentu sadalījums algu diapazonos
  • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
  • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
  • Finanšu labumu analīze