logo
Vidējā neto mēnešalga Latvijā ir
500
600
700
800
900
1 000
 
10% 385 USD
90% 986 USD
Salīdziniet savu algu ar citiem
Parādītā vērtība parāda kopējo neto algu visā Latvijā. Algas lielumu ietekmē bonusi, atrašanās vieta un daudzi citi faktori.

Amats: Apbedīšanas dienesta darbinieks - Pakalpojumi

Amata pozīcija ir
algu klasifikatora saraksta

Sieviešu īpatsvars amatā

Respondenta vidējais vecums amatā

615. vieta

Apkopējs

Mazkvalificēts darba spēks

Salary group 1

362 - 754 USD

600. vieta

Drēbnieks

Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība

Salary group 2

492 - 844 USD

599. vieta

Apbedīšanas dienesta darbinieks

Pakalpojumi

Salary group 2

385 - 986 USD

598. vieta

Aprūpētājs

Medicīna, Sociālā aprūpe

Salary group 2

431 - 846 USD

1. vieta

Ģenerāldirektors, Prezidents

Augstākā vadība

Salary group 3

1 243 - 7 235 USD

Vai šis atalgojuma diapazons ir pārāk milzīgs?

Uzziniet vidējo algu jūsu reģionā, aizpildot īsu anketu

Salīdziniet savu algu ar citiem

Iegūstiet detalizētu informāciju par algām Jūsu valstī

Atalgojuma noteikšana darbiniekiem
professional report icon

Pro

Algas pārskats par uzņēmumu

118,80 EUR*

* iesk. PVN / 99,00 EUR bez PVN

Pasūtīt

Atskaites paraugs →

  • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
  • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
  • Respondentu sadalījums algu diapazonos
  • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
  • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
  • Finanšu labumu analīze