logo
800
1,000
1,200
1,400
 
10% 547 EUR
90% 1,447 EUR
Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva.

Izvēlieties amatu, kurā strādājat, un salīdziniet savu algu arī aptaujā.

Kalnrūpniecības inženieris

698 - 1 763 EUR

Kalnrūpniecības tehniķis

575 - 1 423 EUR

Metalurgs

564 - 1 376 EUR

Metāllējējs

466 - 1 126 EUR

Ogļracis

591 - 1 435 EUR