logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 58% darbinieku nopelna mazāk par 1 335,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 912
IT direktors - Augstākā vadība 3 324
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 894
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 822
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 794
Līzinga direktors - Līzings 2 790
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 765
IT vadītājs - Vadība 2 760
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 754
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 560
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 551
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 556
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 566
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 576
Aprūpētājs - Medicīna, Sociālā aprūpe 577
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 598
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 599
Vispārējs strādnieks - Mazkvalificēts darba spēks 607
Apbedīšanas dienesta darbinieks - Pakalpojumi 607
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 614
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā