logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 57% darbinieku nopelna mazāk par 1 006 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 053
Jūrnieks 2 633
Pilots 2 536
IT arhitekts 2 533
Finanšu vadītājs 2 156
Ekonomikas/finanšu vadītājs 2 122
Biznesa grupas vadītājs 2 026
IT direktors 2 016
Izpilddirektors 2 011
Business Development Manager 2 000
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs 375
Skolas dežurants 410
Šuvējs 457
Aprūpētājs 459
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 470
Aukle 472
Istabene 474
Pasta piegādes darbinieks 475
Skolotāja palīgs 479
Vispārējs strādnieks 479
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā