logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 57% darbinieku nopelna mazāk par 996 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 253
Jūrnieks 2 694
Pilots 2 575
IT arhitekts 2 496
Finanšu vadītājs 2 190
Biznesa grupas vadītājs 2 054
Izpilddirektors 2 039
Scrum projektu vadītājs 2 036
IT direktors 2 012
Gaisa satiksmes kontrolieris 2 003
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 368
Šuvējs 368
Apkopējs 370
Skolas dežurants 406
Drēbnieks 410
Aprūpētājs 415
Skolotāja palīgs 430
Veselības aprūpes asistents 437
Istabene 446
Picu cepējs 447
Iegult lapā

Iegult lapā

x

Rīgas rajons, JūrmalaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā