logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 61% darbinieku nopelna mazāk par 1 212,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

RīgaDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 395
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 897
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 868
IT direktors - Augstākā vadība 2 857
Līzinga direktors - Līzings 2 669
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 2 635
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 575
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 574
Finanšu vadītājs - Vadība 2 496
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 413
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 514
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 514
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 515
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 526
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 554
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 561
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 565
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 565
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 566
Dzīvnieku aprūpes darbinieks - Lauksaimniecība, Pārtikas rūpniecība 571
Iegult lapā

Iegult lapā

x

RīgaVisizplatītākie labumi

Iegult lapā