57 730 dalībnieki

Algas.lv ir plašākā algu informācijas datubāze Latvijā, kas sniedz iespēju ātri un ērti iegūt sev nepieciešamo informāciju par atalgojumu savā profesijā.

Sniedzējs

Algu aptauju un salīdzinājumu Jums nodrošina interneta personāla atlases uzņēmums SIA "CV-Online Latvia".
Algas.lv ir daļa no starptautiskās Paylab.com algu aptaujas.

Ziņas par Algas.lv

Mēs sniedzam Jums pilnīgi jaunu algu aptauju adaptīvo dizainu.

Algas.lv piedāvā

Algas pēc amatiem

Sameklējiet savu amatu un noskaidrojiet vidējo algu Latvijā.

Algas kalkulators 2019

Aprēķiniet savu neto algu, izmantojot 2019.gada algu kalkulatoru

Kad Jūs kļūsiet par miljonāru?

Uzziniet, cik gados Jūs būsiet nopelnījuši miljonu.

Paylab

Profesionāla algu aptauja maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nosakiet savas algas atbilstoši.