RīgaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs 470
Aukle 494
Sociālais rehabilitētājs 551
Istabene 557
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 558
Skolotāja palīgs 560
Šuvējs 561
Pasta piegādes darbinieks 562
Aprūpētājs 565
Vispārējs strādnieks 566
App Name -