logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 55% darbinieku nopelna mazāk par 882 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

KurzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 3 168
Jūrnieks 2 491
Pilots 2 371
IT arhitekts 2 250
Finanšu vadītājs 1 966
Izpilddirektors 1 954
IT direktors 1 927
Ekonomikas/finanšu vadītājs 1 881
Biznesa grupas vadītājs 1 829
Gaisa satiksmes kontrolieris 1 800
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks 250
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 301
Istabene 306
Picu cepējs 307
Apkopējs 310
Skolas dežurants 340
Viesnīcas apkalpotājs 343
Skolotāja palīgs 364
Pavāra palīgs 369
Oficiants 370
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā