logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 60% darbinieku nopelna mazāk par 1 064,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

KurzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 253
IT direktors - Augstākā vadība 2 715
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 638
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 453
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 431
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 344
Finanšu vadītājs - Vadība 2 249
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 160
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 070
Pārdošanas direktors - Augstākā vadība 2 039
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 372
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 379
Kasieris - Tirdzniecība 397
Apsargs - Drošība, Glābšanas dienesti 399
Šuvējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 404
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 405
Piegriezējs - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 406
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 412
Glābējs, Peldēšanas instruktors - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 415
Drēbnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 415
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā