logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 58% darbinieku nopelna mazāk par 958 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

KurzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 3 414
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 697
IT direktors - Augstākā vadība 2 583
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 509
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 327
Izpilddirektors - Augstākā vadība 2 309
Gaisa satiksmes kontrolieris - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 2 171
Reģionālais direktors/vadītājs - Augstākā vadība 2 162
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 115
Finanšu vadītājs - Vadība 2 104
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 337
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja - Pakalpojumi 341
Pasta piegādes darbinieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 355
Portjē - Mazkvalificēts darba spēks 377
Viesnīcas apkalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 386
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 387
Recepcijas administrators - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 389
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 390
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 392
Kurpnieks - Tekstilmateriālu, ādas, apģērbu rūpniecība 411
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā