logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 54% darbinieku nopelna mazāk par 892 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

KurzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents 2 893
Jūrnieks 2 445
Pilots 2 347
IT arhitekts 2 305
Finanšu vadītājs 1 971
Ekonomikas/finanšu vadītājs 1 962
IT direktors 1 857
Izpilddirektors 1 851
Biznesa grupas vadītājs 1 840
Business Development Manager 1 815
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks 286
Istabene 339
Apkopējs 346
Skolas dežurants 352
Viesnīcas apkalpotājs 363
Oficiants 367
Pavāra palīgs 392
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 402
Santehniķis 414
Recepcijas administrators 414
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā