logo

Saskaņā ar Algas.lv aptaujas datiem 58% darbinieku nopelna mazāk par 1 349,00 EUR, kas ir attiecīgā reģiona vidējā neto mēneša alga.

Iegult lapā

x

KurzemeDarbinieku sadalījums algu diapazonos

Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar augstāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Ģenerāldirektors, Prezidents - Augstākā vadība 4 231
Pilots - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 4 157
Jūrnieks - Transports, Pārvadājumi, Loģistika 3 323
IT direktors - Augstākā vadība 3 228
IT vadītājs - Vadība 3 055
Lead developer - Informācijas tehnoloģijas 3 055
IT arhitekts - Informācijas tehnoloģijas 2 909
Ekonomikas/finanšu vadītājs - Augstākā vadība 2 906
Finanšu vadītājs - Vadība 2 897
Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas 2 685
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Istabene - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 542
Viesnīcas apkalpotājs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 568
Apkopējs - Mazkvalificēts darba spēks 575
Oficiants - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 579
Aukle - Mazkvalificēts darba spēks 598
Pavāra palīgs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 605
Recepcijas administrators - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 606
Tūrisma gids - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 613
Picu cepējs - Tūrisms, Ēdināšana, Viesnīcas 618
Florists - Pakalpojumi 620
Iegult lapā

Iegult lapā

x

KurzemeVisizplatītākie labumi

Iegult lapā