logo
Vidējā neto mēnešalga Latvijā ir
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
 
10% pelna mazāk 1 497 EUR
10% nopelna vairāk 3 148 EUR
Salīdziniet savu algu ar citiem
Parādītā vērtība parāda kopējo neto algu visā Latvijā. Algas lielumu ietekmē bonusi, atrašanās vieta un daudzi citi faktori.

Amata apraksts

 • Pārvalda katra projekta apjomu un laika grafiku.
 • Koordinējiet sprintus, retrospekcijas un ikdienas stāvus.
 • Veicina iekšējo komunikāciju un efektīvu komandas sadarbību
 • Vai ir kontaktpunkts ārējai saziņai (piemēram, no klientiem vai ieinteresētajām pusēm)
 • Sadarbojieties ar produktu īpašniekiem vai produktu vadītājiem, lai atrisinātu nepabeigtās problēmas un jaunas prasības
 • Atrisina konfliktus un novērš šķēršļus, kas rodas
 • Palīdz komandām efektīvi īstenot izmaiņas
 • Nodrošina, ka nodevumi atbilst kvalitātes standartiem katra sprinta beigās
 • Palīdz veidot produktīvu vidi, kurā komandas locekļiem "pieder" produkts un patīk strādāt pie tā

Uzņēmumiem - iegūstiet pārliecību, lemjot par algām

Nosakiet godīgi savu darbinieku algas. Jums palīdzēs detalizēts atalgojuma pārskats. Jums vienmēr būs pieejami atbilstoši algas dati.

Izmēģiniet algu rīku bez maksas

Visizplatītākais darbinieka karjeras ceļš

Grafikā parādīts, kā darbinieki visbiežāk progresē karjerā. Noklikšķiniet uz amata nosaukuma, lai iegūtu sīkāku informāciju par datiem par algu.

Parasti (>15%)
Retāk (5-15%)
Reti (<5%)

Amats: Scrum projektu vadītājs - Informācijas tehnoloģijas

Amata pozīcija ir
algu klasifikatora saraksta

Sieviešu īpatsvars amatā

Respondenta vidējais vecums amatā

636. vieta

Apkopējs

Mazkvalificēts darba spēks

Salary group 1

348 - 626 EUR

15. vieta

Gaisa satiksmes kontrolieris

Transports, Pārvadājumi, Loģistika

Salary group 2

1 230 - 3 684 EUR

14. vieta

Scrum projektu vadītājs

Informācijas tehnoloģijas

Salary group 2

1 497 - 3 148 EUR

13. vieta

Pilots

Transports, Pārvadājumi, Loģistika

Salary group 2

1 076 - 4 337 EUR

1. vieta

Ģenerāldirektors, Prezidents

Augstākā vadība

Salary group 3

1 738 - 6 585 EUR

Vai šis atalgojuma diapazons ir pārāk milzīgs?

Uzziniet vidējo algu jūsu reģionā, aizpildot īsu anketu

Salīdziniet savu algu ar citiem

Iegūstiet detalizētu informāciju par algām Jūsu valstī

Atalgojuma noteikšana darbiniekiem
professional report icon

Pro

Algas pārskats par uzņēmumu

118,80 EUR*

* iesk. PVN / 99,00 EUR bez PVN

Pasūtīt

Atskaites paraugs →

 • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
 • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
 • Respondentu sadalījums algu diapazonos
 • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
 • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
 • Finanšu labumu analīze