logo

Esiet pārliecināti un pieņemiet argumentētus lēmumus par algām

Algas.lv pakalpojumi darba devējiem palīdzēs Jums sabalansēt kandidātu un darbinieku vēlmes pēc atalgojuma ar Jūsu iespējām.
Algu pārskats ir piemērots vienreizējai algu līmeņa noteikšanai izvēlētajā amatu pozīcijā, savukārt Algu rīks ir piemērots situācijās, kad nepieciešami algu dati vairākām amatu pozīcijām.

Vairāk informācijas

Kāpēc uzticēties algu datubāzei Algas.lv?

Dalībnieku skaits algu aptaujā

Biznesa klientu skaits

Amata pozīciju skaits

Biežāk uzdotie jautājumi par datu vākšanas metodiku vietnē Algas.lv

Algas.lv apkopo datus no darba ņēmējiem. Katram darbiniekam ir raksturīga vajadzība zināt, vai viņam vai viņai tiek maksāts taisnīgi, un tūkstošiem cilvēku katru dienu mūsu vietnē salīdzina savu atalgojumu. Šādā veidā mēs dabiski iegūstam datus no dažādiem darbiniekiem no dažāda veida uzņēmumiem, no maziem ģimenes uzņēmumiem līdz lielām daudznacionālām korporācijām.

Aptaujas metodika jau pašā sākumā automātiski nosaka galējās vērtības. Tās tiek vērtētas pēc amata un reģiona. Tiek noteiktas galējās vērtības, un tās netiek iekļautas tālākos aprēķinos. Pieredze rāda, ka 10% no ievadītajiem datiem neiziet caur šim filtram.

Arī metodika tam ir gatava. Kad aptaujas dalībnieks anketu aizpilda vairāk nekā vienu reizi, sistēma atrod ieraksta dublikātu un nodrošina, ka iegūtajos aprēķinos tiek iekļauta tikai viena anketa. Mēs to ļoti stingri ievērojam; statistika rāda, ka tieši šī filtra dēļ tiek noņemti 20% ieejas datu. Galīgajos aprēķinos, no kuriem tiek veidoti pārskati, tiek ievadīti tikai koriģēti dati.

Algas mēs aprēķinām, izmantojot kvantilo regresiju, kas ņem vērā attiecības starp amatiem, reģioniem, uzņēmuma lielumu, izglītību, pieredzi un vecumu. Regresijas statistiskais modelis ļauj precīzi noteikt algas apmēru pat ar nelielu respondentu skaitu vēlamajā izlasē, ja tās datu bāzē ir vismaz 20 derīgas aizpildītas anketas. Ja mums nav tik daudz datu par izlasi, rezultāts tiek veidots no datiem no novērtešanas modeļa.

Mēs salīdzinām savus datus par algām ar vairākiem avotiem, it īpaši ar algām darba sludinājumos, kā arī ar alternatīvajiem algas datu piegādātājiem.

Algu aptaujās dati tiek apkopoti nepārtraukti, aptaujā katru dienu tiek pievienoti 100–500 respondentu. Katrā ceturksnī tiek pārrēķināti regresijas un aprēķināšanas modeļi, tādējādi nodrošinot maksimālu savlaicīgumu datiem mūsu algu pārskatos.

Darba vietu saraksts algu apsekojumā ir balstīts uz darba tirgu un tiek pastāvīgi atjaunināts, pamatojoties uz kandidātu un darba devēju ieteikumiem. Galīgais saraksts atspoguļo arī darbinieku skaitu noteiktos amatos, jo īpaši ņemam vērā iespēju savākt atbilstošu datu daudzumu. Mēs izvairāmies iekļaut ļoti specifiskas pozīcijas ar minimālu klātbūtni darba tirgū, jo mēs nevarējām garantēt vēlamos rezultātus. Šādos gadījumos mēs iesakām meklēt vispārīgāku vai saistītu amatu un ņemt vērā algu diapazonu.
Lejupielādējiet pašreizējo amatu sarakstu, kas piešķirts atsevišķām darba jomām. Ja jums trūkst vietas sarakstā, sazinieties ar mums.

Par visu algu aptauju metodoloģiju varat izlasīt atsevišķā lapā Kā darbojas lapa Algas.lv .
Neatradāt to, ko meklējāt? Uzrakstiet mums savu jautājumu uz adresi [email protected]

Algu rīks atalgojuma sistēmas veidošanai

Algu rīks ir piemērots darba devējiem, kuriem nepieciešams apzināt un noteikt atalgojumu vairākām amata pozīcijām. Tas ietaupa Jūsu laiku un sniedz argumentus, pieņemot statēģiskus lēmumus par savu darbinieku atalgojumu un atalgojuma sistēmu.

Izmēģinājuma versija Vairāk informācijas

Pārskati par algām vairākās valstīs

Uzziniet, kādas ir algas citās valstīs

Algu rīks ļauj piekļūt maksas datiem par visām iesaistītajām pozīcijām. Tas ir īpašs ar to, ka ir iespējams pasūtīt piekļuvi vairākām valstīm.

Izmēģinājuma versija

Kumulētās pozīcijas

Sastādiet darbinieka algu no vairākām amata vietām, kuras viņš pilda.

Saņemiet pārskatu par algām izvēlētajos amatos, ko veic jūsu darbinieks. Tas ņem vērā arī reģionu, nozari, praksi un uzņēmuma lielumu.

Izmēģiniet kumulatīvās pozīcijas

Algu rīka funkcijas

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodoloģija

Mēs apkopojam algu datus kopš 2007. gada un turpinām uzlabot to apstrādes metodoloģiju

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Darba ņēmēju dati

Aizpildītajās anketās tiek veikta rūpīga datu pārbaude un attīrīšana.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Labumu pārskats

Šis rīks ietver arī pārskatu par darbinieku finansiālajiem un nefinansiālajiem ieguvumiem

LS_PP2_CustomJobPanel
Kumulētās pozīcijas

Ja darbinieks no dažādām pozīcijām veic vairāk nekā vienu darbību, modulis ļauj jums iegūt pārskatu par algām visās pozīcijās vienā ekrānā.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Lietotājam draudzīgs interfeiss

Atalgojuma sistēmas veidošanu varēsiet paveikt vienkāršā un ērtā veidā

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Skaidrs datu sakārtojums

Mūsu klienti atzīst, ka iegūtie dati no Algu rīka ir skaidri un viegli saprotami

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Datu pieejamība

Pateicoties tiešaistes risinājumam, Jūsu kolēģiem ir neierobežota piekļuve datiem

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Regulārs salīdzinājums

Automātiska darbinieku atalgojuma salīdzināšana ar algām darba tirgū reizi ceturksnī

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Saglabāt iestatījumus

Iespēja saglabāt izvēlētās amatu pozīcijas un atgriezties pie tām jebkurā laikā

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Pārskatu eksportēšana

Ja nepieciešams, pārskats var tikt izveidots vai izdrukāts PDF formātā

Algu pārskats amata pozīcijai

Algu pārskats sniedz vērtīgu informāciju vadītājiem un personālvadības speciālistiem, lai iegūtu datus konkurētspējīga atalgojuma noteikšanai gan potenciālajiem, gan esošajiem darbiniekiem.
Algu pārskats ietver datus par neto darba samaksu konkrētai amata pozīcijai, ņemot vērā tādus kritērijus kā reģions, izglītības līmenis, darba pieredze un vecuma grupa, kā arī izdalot citus finansiālos un nefinansiālos labumus.

Cena:

69,00 EUR*

Veikt pasūtījumu Atskaites paraugs

*Augstākminētā cena norādīta bez PVN 21%.

Algas.lv pakalpojumu cenu lapa | UZŅĒMUMIEM

Algu rīks

Darbinieku algas un atalgojuma sistēmas noteikšanai vairākiem amatiem

Neierobežots amata pozīciju skaits 12 mēnešu laikā

 • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
 • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
 • Respondentu sadalījums algu diapazonos
 • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
 • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
 • Finanšu labumu analīze


 • Pārskata eksportēšana PDF formātā
 • Pārskata saglabāšana profilā vēlākai izmantošanai
 • Regulāra darbinieku algas salīdzināšana ar aktuālajām algām darba tirgū
 • Profesionāls klientu atbalsts un konsultācijas

990,00 EUR*

Izmēģinājuma versija
Algu pārskats

Potenciālā vai esošā darbinieka algas noteikšanai vienam amatam

Viena amata pozīcija

 • Amata atalgojums pēc reģioniem, izglītības, darba pieredzes, uzņēmuma lieluma, vecuma grupas
 • Kopējais atalgojums un tā sastāvdaļas (mainīgā daļa, prēmijas, bonusi)
 • Respondentu sadalījums algu diapazonos
 • Algu diapazoni izteikti vairākos rādītājos (1.decile, 1.kvartile, mediāna, 3.kvartile, 9.decile un vidējā alga)
 • Detalizēta visu 16 pieejamo nefinansiālo labumu analīze
 • Finanšu labumu analīze


 • Vienreizējs algu pārskats vienai amata pozīcijai
 • Pārskata nosūtīšana uz e-pastu (saite uz PDF dokumentu)

69,00 EUR*

Veikt pasūtījumu

Atskaites paraugs

* Cenas norādītas bez PVN 21%.
Ja Jums nepieciešams pielāgots algu pārskats vai cits individuāls risinājums, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvaniet (+371) 67356110.