logo

Izmēģiniet Algu rīku 7 dienas bez maksas

Izmēģinājuma versijā iekļautās iespējas

  • Pilna funkcionalitāte Algu rīkam izvēlētajām amatu pozīcijām
    • kategorija Izglītība, Zinātne, Pētniecība
    uz 7 dienām
  • Neierobežota piekļuve kontam
  • Iespēja saglabāt amatus un atgriezties pie tiem jebkurā laikā
  • Ja tiek pasūtīta pilnā maksas versija, iepriekšējie iestatījumi saglabājas
  • Klientu tehniskais atbalsts