KurzemeAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Pasta piegādes darbinieks 348
Istabene 348
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 359
Oficiants 394
Apkopējs 396
Jaunākais recepcijas administrators 400
Recepcijas administrators 401
Viesnīcas apkalpotājs 404
Pavāra palīgs 408
Šuvējs 417
App Name -