JelgavaAmati ar zemāko atalgojumu

Amata pozīcija Vidējā neto alga(EUR)
Istabene 343
Pasta piegādes darbinieks 352
Skolas dežurants 364
Viesnīcas apkalpotājs 367
Oficiants 371
Pavāra palīgs 396
Recepcijas administrators 419
Aprūpētājs 426
Skolotāja palīgs 433
Mājkalpotājs, istabene, apkopēja 438
App Name -